A Debreceni Egyetemen andragógia BA és MA szakos hallgatók oktatása, szakdolgozati témák ajánlása, a hallgatók munkájának irányítása.

BSc Kulturális marketing előadás

A kulturális területen foglalkozók számára kiemelten fontos, hogy megfelelő marketing, és ezen belül is kommunikációs készségekkel rendelkezzenek. Kulturális marketing ppt

 • Starts:
 • Duration: 3 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

BSc Szeminárium Kulturális Marketing

A marketing ismeretek gyakorlati hasznosítása kulturális és felnőttképzési területeken. PR, média és rendezvényszervezési alapok gyakorlása konkrét példákon keresztül.

 • Starts:
 • Duration: 3 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

BSc Projektmenedzsment

A projektmenedzsment alapjainak elsajátítása. Azoknak az elméleti ismereteknek az összefoglalása, aminek birtokában a hallgatók képesek lesznek konkrét kulturális projekteket megvalósítani. Projektmenedzsment ppt

 • Starts:
 • Duration: 3 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

BSc Projekt szeminárium

A projektmenedzsment ismeretek gyakorlati hasznosítása konkrét pályázati projektek megvalósításának bemutatásával. A hallgatók csoport munkában önállóan állítanak össze pályázati dokumentációt.

 • Starts:
 • Duration: 3 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

MSc Múzeumandragógia

A hallgatók az andragógia egy speciális területével ismerkednek meg, így a rendezvények, kiállítások és események szervezésében lebonyolításában szereznek tapasztalatokat. Fontos feladat a múzeumok és a társadalmi környezet feltérké... read more

 • Starts:
 • Duration: 2 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

MSc IKT a kutatásban

A hallgatók megismerik a tudományos kutatás módszertanát. Elsősorban az adatbázisok használatával összeállított kutatási anyagot készítik el, ami alapján az adott témában publikálhatnak, előadásokat tarthatnak.

 • Starts:
 • Duration: 3 Years
 • Instructors: Szabó József habil. PhD
Starts

Általános menedzsment

A legfontosabb menedzser ismeretek közösségszervező szakemberek számára. Általános menedzsment ppt

 • Starts:
 • Duration:
 • Instructors: Szabó József habil. PhD