Képzési kurzusok:
Speciális társadalmi csoportok főkollégium, Didaktika (Mérés és értékelés nemzetközi összehasonlításban) főkollégium, Elektronikus kiadványszerkesztés szabadon választott tantárgy.

Elkészült /megjelent, illetve folyamatban lévő publikációk (szakfordítások is):

Fintor Gábor – Szabó József (2014): A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Educatio 24 (2), 305-311.

Fintor Gábor – Szabó József (2014): Appearance of conscious health behaviour among elementary school students in Nyíregyháza. In (szerk. Karlovitz János Tibor). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute. ISBN: 978-80-89691-15-

Folyamatban (lektorálás alatt):
Fintor Gábor: Sportra nevelés a televízió segítségével? (Tavaszi Szél Konferencia Konferenciakötet)
Fintor Gábor: Testmozgás a közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte Szabolcs megyében (Durkó Mátyás Emlékkonferencia tanulmánykötet)
Fintor Gábor: Az egészségtudatosság megjelenése nyíregyházi felső tagozatos diákoknál (HERA évkönyv)
Fintor Gábor: Everyday physical activity as seen by students in Nyíregyháza. Research on the school subject and the everyday physical education
Nagy Ágoston – Fintor Gábor – Borbély Szilvia: Changing values in body culture; significance of everyday physical education in shaping young adults’ views on sports and health. (Recreation folyóirat)

Konferenciák, előadások:
Fintor Gábor: A testnevelés diákszemmel Nyíregyházán. A tantárgy és a mindennapos testnevelés vizsgálata. (Physical education as seen by students. A research of the school subject and everyday physical education.) XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia (14th National Conference on Education) Debreceni Egyetem, (University of Debrecen), 6-8 November 2014

Fintor Gábor – Szabó József: Az egészségtudatosság megjelenése a nyíregyházi felsőtagozatos diákoknál. (Health awareness among upper grade students from Nyíregyháza) XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debreceni Egyetem, 2014. november 6-8. 14th National Conference on Education) Debreceni Egyetem, (University of Debrecen), 6-8 November 2014

Fintor Gábor: Physical education (P.E.) as seen by students in Nyíregyháza
Research on the school subject and the everyday physical education. 2nd IRI Health Conference, Stúrovó, 8-9 December 2014

Kutatómunka:
Az adatgyűjtés négy különböző fenntartójú (állami, egyházi, minisztériumi (gyakorló), egyéb (Waldorf)) iskolában történt Nyíregyházán, 2014 májusában, önkitöltős kérdőív segítségével. A kitöltés előtt személyesen egyeztettünk az intézményvezetőkkel, a kérdőívek kitöltése az iskolai tanórák keretében történt, kb. 20 percet vett igénybe. A kérdőív kitöltése a tanulók számára önkéntes volt, név nélkül töltötték ki azokat. A mintában mind a négy általános iskolában a felső tagozatról egy-egy évfolyam vett részt (5.-től 8.-ig), így kutatásunk a négy iskola felső tagozatos diákjaira nézve reprezentatív. A saját készítésű kérdőív több részt tartalmazott (a mindennapos testneveléssel kapcsolatos állításokat a Nemzeti alaptanterv céljaihoz igazítva), sportolási szokásokat, szabadidős tevékenységeket, tanulmányi eredményességet, tantárgyi attitűdre vonatkozó kérdésegységet, egészségmagatartási szokásokat, szociológiai háttérváltozókat. Az adatokat az őszi szemeszterben is feldolgoztuk, melynek eredményeit a fentebb említett konferenciákon mutattuk be.

Upcoming Events

No results found.

facebook