MSc IKT a kutatásban

For Admission

Andragógia
Starts: 01 September, 2014
Duration : 3 Years
Instructors: Szabó József habil. PhD
Phone :
Fax:
Email : szabo.jozsef57@gmail.com
ni.unideb.hu
A hallgatók megismerik a tudományos kutatás módszertanát. Elsősorban az adatbázisok használatával összeállított kutatási anyagot készítik el, ami alapján az adott témában publikálhatnak, előadásokat tarthatnak.