BSc Projektmenedzsment

For Admission

Andragógia
Starts: 01 September, 2014
Duration : 3 Years
Instructors: Szabó József habil. PhD
Phone :
Fax:
Email : szabo.jozsef57@gmail.com
ni.unideb.hu
A projektmenedzsment alapjainak elsajátítása. Azoknak az elméleti ismereteknek az összefoglalása, aminek birtokában a hallgatók képesek lesznek konkrét kulturális projekteket megvalósítani.

Projektmenedzsment ppt